2016-12-29

 

Kasa fiskalna u Prawnika i Lekarza w 2017 r.

   
  W opublikowanym właśnie Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. odnośnie zwolnień oraz obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zawarto informacje, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
   
  Rozporządzenie zobowiązuje lekarzy, prawników oraz doradców podatkowych do wprowadzenia kasy fiskalnej już od momentu dokonania pierwszej usługi na rzecz osoby prywatnej (nie prowadzącej działalności gospodarczej). Jednym słowem wspominanym grupom przedsiębiorców nie przysługuje już dotychczasowe zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej do wysokości obrotu 20 tys. złotych rocznie. Ustawodawca wprowadził jednocześnie dla wspomnianych grup podatników możliwość zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej jeżeli:
   
  - zapłata za usługę odbędzie się w formie przelewu na konto Podatnika, przekazu na konto za pośrednictwem Poczty lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przekazany przelew środków pieniężnych będzie jednoznacznie identyfikował usługę jakiej dotyczy,
   
  - świadczenie usług odbywa się za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub ich efekt jest w ten sposób przekazywany (np. świadczenie usług prawnych online).
   
 

- usługi notarialne


Tanie Kasy Fiskalne
Kasy Online Kasy FiskalneKasy Fiskalne Onlie | Drukarki FiskalnePosnetElzabNovitusDatecsInnovaTanie Kasy Fiskalne Kraków  |   Designed by Javi_indy / Freepik