2016-12-29

  Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej w 2017 r.
   
  Nowe Rozporządzenie Ministra Finansów (Dz. U. z 2016 r., poz. 2177) w sprawie zwolnienie oraz obowiązku stosowania kas fiskalnych wprowadza jedynie kosmetyczne zmiany w przyszłym roku. Wyjątkowo rozporządzenie obowiązywać będzie przed dwanaście miesięcy zamiast zwyczajowych dwóch lat.
   
  Ministerstwo utrzymało bez zmian kwotę 20 tys. złotych obrotu w ciągu roku, której nie przekroczenie zwalnia z obowiązku wprowadzenia w firmie kasy fiskalnej. Ze wspomnianego zwolnienia wyłączono:
 
 • usługi mechaniczne (naprawy pojazdów silnikowych, wymiana lub naprawa opon, przeglądy techniczne pojazdów),
 • sprzedaż części samochodowych i silnikowych,
 • sprzedaż sprzętu radiowego i telewizyjnego (elektroniki),
 • sprzedaż perfum i wód toaletowych,
 • sprzedaż wyrobów tytoniowych,
 • sprzedaż gazów płynnych,
 • opiekę medyczną,
 • usługi prawnicze (z wyłączeniem usług notarialnych),
 • doradztwo podatkowe,
 • usługi fryzjerskie i kosmetyczne,
 • usługi gastronomiczne (w tym dostarczanie gotowych posiłków np. catering).
  Przedsiębiorstwa z wyżej wymienionych grup będą musieli wprowadzić kasy fiskalne wraz z pierwszą sprzedażą dla osób prywatnych (nie prowadzących działalności gospodarczej) w 2017 r. Istnieje możliwość uniknięcia konieczności wprowadzenia kasy fiskalnej przez Przedsiębiorców prowadzących wyżej wymienione formy działalności pod warunkiem, że:
 
 • zapłata za wszystkie transakcje wobec osób prywatnych odbędzie się na konto Przedsiębiorcy (przekazem pocztowym, przelewem bankowym lub lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej) z jednoznacznym opisem czego/jakiej czynności zapłata dotyczy,
 • usługa została wykonana za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub której rezultat został w taki sposób przekazany.
   
  Rozporządzenie przewiduje zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej przez wyżej wymienione branże w przypadku gdy działalność prowadzi osoba niewidoma (posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) i nie zatrudniająca pracowników.


Tanie Kasy Fiskalne
Kasy Online Kasy FiskalneKasy Fiskalne Onlie | Drukarki FiskalnePosnetElzabNovitusDatecsInnovaTanie Kasy Fiskalne Kraków  |   Designed by Javi_indy / Freepik