2017-09-25

 

Projekt ustawy o VAT - kasy online w 2018 r.

   
  18 września został opublikowany projekt zmiany ustawy VAT. Projekt określa warunki techniczne oraz warunki dotyczące stosowania kas repozytoryjnych (kas online). Projekt obejmuje również regulacje przejściowe dotyczące obecnie stosowanych kas fiskalnych.
   
  Wprowadzenie na rynek kas online wymusza na użytkownikach tego typu urządzeń by te miały dostęp do internetu. Dostęp do sieci konieczny będzie w celu przesyłania danych z kasy do repozytorium.
   
  Projekt skraca czas ważności homologacji na kasy z kopią papierową do 31 grudnia 2018. Natomiast kopią elektroniczną do 31 grudnia 2022. Konsekwencją tego zapisu będzie możliwość zakupu urządzeń "na dwie rolki" do końca przyszłego roku oraz użytkowania ich w kolejnych latach. Analogicznie sprawa wygląda dla kas nieonlinoych z kopią elektroniczną, które będą w sprzedaży do końca 2022 roku.
   
  Dla Klientów kupujących kasy repozytoryjne projekt przewiduje wsparcie (odpis) w wysokości 1000 zł oraz wydłuża okres w którym odpis podlega zwrotowi do 4 lat. Odpis będzie stosowany do Podatników rozpoczynających działalność a okres odpisywania ulig zostanie rozciągnięty na 6 miesięcy.
   
  Projekt definiuje również branże sprzedaży towarów i usług, które będą zmuszone do wymiany kas na repozytoryjne. Do 31 grudnia 2018 motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych. Do 30 czerwca 2019 gastronomiczne i budowlane. Natomiast do 31 grudnia 2019 fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness. W przypadku tych branż nie będzie obowiązywał przepis dotyczący konieczności zwrotu odpisu w związku z użytkowaniem urządzenia krócej niż 3 lata.
   
  Ustawa wprowadza również zakaz wymiany pamięci fiskalnej w urządzeniach z papierową kopią paragonu.
   
  Wprowadzony zostanie również zakaz wystawiania faktur VAT do paragonów. Ustępstwem od zakazu będzie możliwośc wystawienia takiej faktury ale wyłącznie do paragonu z podanym nipem nabywcy.
   


Tanie Kasy Fiskalne
Kasy Online Kasy FiskalneKasy Fiskalne Onlie | Drukarki FiskalnePosnetElzabNovitusDatecsInnovaTanie Kasy Fiskalne Kraków  |   Designed by Javi_indy / Freepik